Never/Forget/Why?

The memorial project

15000 kaarten voor 15000 vermoorde kinderen

NEVER/FORGET/WHY? Herinnert ons aan 15000 joodse kinderen, die tussen 1942 en 1945 in Theresienstadt geïnterneerd waren. Bijna alle kinderen zijn van daaruit naar Auschwitz gedeporteerd en vervolgens vermoord. Slechts ongeveer 100 van deze kinderen overleefden.

15000 kaarten worden als herinnering aan deze kinderen door vele mensen wereldwijd vervaardigd.

Thema’s zijn persoonlijke of een collectieve herinnering, herdenken of het doen vergeten.

De kaarten zijn door mij vervaardigd en aan geïnteresseerden gegeven om ze te beschrijven. Elke uitdrukkingswijze op de kaarten is van harte welkom.

De kaarten worden centraal in Wenen verzameld en bij verschillende gelegenheden gepresenteerd.

Op de homepage kunnen alle bijdragen anoniem gevolgd en nagelezen worden.

Na uitgave worden de kaarten in een historisch archief met een begeleidend schrijven gedeponeerd en voor toekomstige generaties bewaard.

Contact: