Never/Forget/Why?

The memorial project

15000 kartiček pro 15000 zavražděných dětí.

NEVER/FORGET/WHY? Připomíná 15000 židovských dětí, které byly internovány v Terezíně mezi léty 1942 a 1945. Skoro všechny děti byly odtud deportovány do Osvětimi a zavražděny. Pouze přibližně 100 z těchto dětí přežilo.

15000 kartiček je tvořeno mnoha lidmi na celém světě jako vzpomínka na tyto děti. Tématy jsou osobní nebo společná připomínka, vzpomínka nebo zapomnění.

Vyrábím tyto kartičky a nabízím je zájemcům k popsání.

Každá forma vyjádření je vítána.

Kartičky jsou sbírány ve Vídni a prezentovány při příležitosti různých akcí.

Na domáci stránce mohou být všechny příspěvky anonymně sledovány a dočteny.

Po prezentacích mají být kartičky s průvodním dopisem uschovány v historickém archivu a uloženy pro budoucí generace.

Kontakt:

5000 kartiček pro 15000 zavražděných dětí.